تاريخ : سه شنبه 25 آبان1389
برای دریافت سوالاتی متنوع در مورد ایزوتوپ ها مناسب برای دانش آموزان و دبیران کلیک کنید.

ایزوتوپارسال توسط شریفی
 
تاريخ : جمعه 7 آبان1389
براي دريافت كليك كنيد.

نمونه 1

نمونه 2ارسال توسط شریفی
 
تاريخ : پنجشنبه 8 اسفند1387
برای دانلود روی عبارت های زیر کلیک کنید.

نمونه 1 

نمونه 2

نمونه 3 

نمونه 4 

نمونه 5 

نمونه 6 

نمونه7

 ارسال توسط شریفی
 
تاريخ : پنجشنبه 8 اسفند1387
برای دانلود روی عبارت های زیر کیلیک کنید.

نمونه 1

نمونه 2ارسال توسط شریفی
ارسال توسط شریفی
 
تاريخ : پنجشنبه 21 آذر1387
برای دریافت فایل کلیک کنید.

شیمی 2ارسال توسط شریفی
 
تاريخ : شنبه 18 آبان1387

كدام مورد، جزء نتايج به دست آمده از بررسي‌هاي علمي تامسون نيست؟

1) همه‌ي مواد داراي الكترون مي‌باشند                           2) پرتوهاي كاتدي در مسير مستقيم حركت مي‌كنند.

3) ‌پرتوهاي كاتدي داراي بار الكتريكي منفي هستند.           4) پديده‌ي پرتوزايي، با كاهش جرم ماده‌ي پرتوزا همراه است.

 

 كدام مطلب درست است؟

1) پروتون، نخستين ذره‌ي زيراتمي شناخته شده است.

2) هانري بكرل، به طور تصادفي به پديده‌ي مهمي پي برد و آن را پرتوزايي ناميد.

3) حتي اگر اتمي 100 الكترون داشته باشد، جرم آن تاثير چشم‌گيري بر جرم آن اتم ندارد.

4) رادرفورد به كمك مدل اتمي تامسون توانست تابش‌هاي ناشي از مواد پرتوزا را توجيه كند.

 

 در اتم ژرمانيم (Ge32)، ....... لايه(سطح انرژي) و ...... زيرلايه(تراز فرعي) انرژي از الكترون اشغال شده كه از ميان آن‌ها، ...... زيرلايه، هر يك داراي دو الكترون و ........ زيرلايه، هر يك داراي شش الكترون هستند.

1) پنج- ده- شش- دو      2) چهار- هشت- پنج- سه         3) چهار- هشت- پنج- دو         4) پنج- ده- شش- دو

كدام مطلب نادرست است؟

1) نخستين بار تامسون توانست نسبت بار به جرم را اندازه‌گيري كند.

2) نخستين بار رابرت مليكان توانست مقدار بار الكتريكي الكترون را حساب كند.

3)‌محاسبه‌ي جرم الكترون با استفاده از نسبت بار به جرم الكتريكي توسط تامسون، ‌انجام گرفت.

4)‌ماري كوري پس از سال‌ها تلاش، دريافت كه تابش كشف شده توسط بكرل ،‌ خود شامل چندين چند تابش متمايز است.ارسال توسط شریفی
 
تاريخ : سه شنبه 16 مهر1387
ارسال توسط شریفی

اسلایدر